Forskning

Enskilda forskningsprojekt

Följande forskningsprojekt är inte direkt knutna till ett specifikt forskningsprogram. 

Betydelsen av investeringar i IKT och FoU för svensk produktivitetsutveckling

Projektansvarig: Harald Edquist och Magnus Henrekson

Tillväxten i svenskt näringsliv var en av de högsta i OECD mellan 1995 och 2010. Syftet med detta projekt är att studera i vad mån den höga tillväxttakten kan förklaras av höga investeringar i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och av investeringar i forskning och utveckling (FoU).

Kvinnor och män i politiken: könskvotering, representation, karriärer och inflytande

Projektansvarig: Johanna Rickne

Syftet med projektet är att öka förståelsen för formella och informella institutioner som medför könsskillnader i maktfördelningen inom svensk politik.

Gynnas politiker av att förslag antas? Ett naturligt experiment med hjälp av lotteririksdagen

Projektansvarig: Daniel Rubenson

När politiker arbetar fram förslag till lagar som sedermera antas i riksdagen kan konsekvenserna bli flera. Dels kan det signalera att det finns stöd för den enskilde politikerns ståndpunkter, dels påverkar lagstiftningen ofta hur offentliga resurser fördelas. Bådadera kan antas gynna den politiker som lade fram förslaget. Det är dock svårt att särskilja effekterna från varandra. Genom att använda den så kallade lotteririksdagen som blev resultatet av 1973 års val, kan dock effekterna identifieras.

Syftet med projektet är att studera politiska och materiella fördelar av att få förslag antagna i riksdagen.

Aktuell forskare

Erik Lundin

Forskningsområden: Empirisk industriell organisation och elmarknadens ekonomi

Några av de frågor Erik Lundin försöker besvara i sin forskning:

 • Hur gör företag för att maximera sin vinst i nätverksindustrier?

 • Vilken är statens roll i övergången till en klimatneutral elproduktion?

IFN kalendarium

 • 17
  Jan

  TBA

  Forskarseminarier

  Tore Ellingsen Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se