Entreprenörskapets ekonomi

Forskningsprojekt

Anställningsskydd – lagstiftade och implicita kontrakt

Projektansvarig: Carl Magnus Bjuggren

Entreprenörskapets politiska ekonomi

Projektansvarig: Magnus Henrekson

FIRES

Projektansvarig: Magnus Henrekson

Intraprenörskap

Projektansvarig: Mikael Stenkula

Kommersialisering av svenska patent

Projektansvarig: Roger Svensson

Kringgående entreprenörskap

Projektansvarig: Magnus Henrekson

Politik för snabbväxande företag

Projektansvarig: Magnus Henrekson

Realekonomiska effekter av riskkapital

Projektansvarig: Lars Persson

Svensk inkomst- och förmögenhetsfördelning

Projektansvarig: Daniel Waldenström

Teknisk utbildning, humankapital och innovation

Projektansvarig: Erik Prawitz

Aktuell forskare

Lovisa Persson

Ämnesområden: digitalisering, offentlig ekonomi, politisk ekonomi, privatiseringar och skattefinansierade tjänster

En av de frågor som Lovisa Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken betydelse har konkurrensutsättningen i offentlig sektor för tjänsternas innehåll och kvalitet?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se