Forskningsprojekt

Anställningsskydd – hur lagstiftade och implicita kontrakt påverkar sysselsättning, produktivitet och segmentering av arbetsmarknaden

Projektansvarig: Carl Magnus Bjuggren

Syftet med detta projekt är att öka förståelsen av hur anställningsskydd påverkar företag, individer och ekonomin som helhet. Anställningsskyddet minskar risken för uppsägning och därmed den risk som är associerad med ekonomiska fluktuationer. Men det utgör även en kostnad för företag då det blir svårare att anställa och säga upp personer.

Anställningsskydd kan även segmentera arbetsmarknaden så att en allt större grupp personer cirkulerar mellan tillfälliga kontrakt och arbetslöshet. Inte sällan utgörs denna grupp av unga personer, kvinnor, och personer med lägre utbildning och mindre arbetserfarenhet. De teoretiska implikationerna av anställningsskydd är tvetydiga och det behövs därför fler empiriska studier inom detta område.

Ett område som är relativt outforskat är förekomsten av implicita kontrakt om anställningsskydd. Tidigare forskning indikerar att familjeföretag på grund av deras långsiktighet och risk aversion har en större möjlighet att upprätthålla implicita kontrakt där de erbjuder sina anställda en högre anställningstrygghet i utbyte mot en lägre lön.

Projektet undersöker förekomsten och konsekvenser av implicita kontrakt om anställningsskydd i familjeföretag. Projektet undersöker även effekten av lagstiftat anställningsskydd, hur det påverkar produktivitet, arbetsinsats, kapitalfördjupning och segmentering av arbetsmarknaden.

Johan Wennström

Ämnesområde: Marknadsregleringar, politiskt beteende, sociala normer, utbildning och välfärd.

Två av de frågor Johan Wennström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar politikers moraluppfattningar deras beslutsfattande?
  • Vilken betydelse har politisk konvergens mellan vänster och höger haft för svensk skolpolitik?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se