Forskningsprojekt

Hög belastning inom förlossningsvården och konsekvenser för födande kvinnor och deras barn

Projektansvarig: Daniel Knutsson och Hanna Mühlrad

Sjukhusvården har sedan länge utvecklats mot färre men mer specialiserade vårdplatser. En ökad intensitet i resursutnyttjandet av vårdplatser kan påverka tillgången till specialiserad vård när efterfrågan är ovanligt hög, samt kvaliteten på vården som levereras om resurser måste ransoneras. Inom förlossningsvården har risker med hög belastning diskuterats bland föräldrar och förlossningspersonal under lång tid men området är relativt outforskat.

Detta projekt studerar om ett högt resursutnyttjande inom förlossningsvården är förenat med risker. Vi undersöker om ett ovanligt högt antal förlossningar under en viss dag och inom ett sjukhus påverkar vilka resurser som används i samband med förlossningar samt hälsoutfall för mödrar och barn.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se