Forskningsprojekt

IMCHILD: Barndomens betydelse för individuella resultat under hela livscykeln

Projektansvarig: Daniel Waldenström

I detta projekt studeras förhållandet mellan personers uppväxtförhållanden (familjebakgrund, uppväxtmiljö, utbildning) och utfall i vuxen ålder. Forskarna analyserar hur barns omständigheter påverkar utbildnings- och arbetsmarknadsresultat under hela livscykeln och vilken inverkan institutionella omständigheter och politik har. Snarare än att fokusera på ett specifikt stadium i vuxen ålder, vilket de flesta studier gör, syftar detta projekt till att använda livslängdsperspektiv. 

Närliggande frågor om socioekonomisk rörlighet mellan generationer och jämställdhetsperspektiv lyfts fram. Det internationella teamet består av forskare från Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Sverige och USA. Syftet är att både producera vetenskaplig forskning och att bygga omfattande kunskap om ämnet och ge beslutsfattare verktyg för politiska insatser. 

Aktuell forskare

Fredrik Heyman, docent.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, digitalisering, globalisering, internationell handel, internationella investeringar, teknisk förändring och utveckling.

Några av de frågor Fredrik Heyman försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättning och löner av globalisering?
  • Hur påverkas anställda och företag av uppköp?
  • Vilka effekter har utländska direktinvesteringar och multinationella företag på svensk arbetsmarknad?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se