Forskningsprojekt

IMCHILD: Barndomens betydelse för individuella resultat under hela livscykeln

Projektansvarig: Daniel Waldenström

I detta projekt studeras förhållandet mellan personers uppväxtförhållanden (familjebakgrund, uppväxtmiljö, utbildning) och utfall i vuxen ålder. Forskarna analyserar hur barns omständigheter påverkar utbildnings- och arbetsmarknadsresultat under hela livscykeln och vilken inverkan institutionella omständigheter och politik har. Snarare än att fokusera på ett specifikt stadium i vuxen ålder, vilket de flesta studier gör, syftar detta projekt till att använda livslängdsperspektiv. 

Närliggande frågor om socioekonomisk rörlighet mellan generationer och jämställdhetsperspektiv lyfts fram. Det internationella teamet består av forskare från Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Sverige och USA. Syftet är att både producera vetenskaplig forskning och att bygga omfattande kunskap om ämnet och ge beslutsfattare verktyg för politiska insatser. 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se