Forskningsprojekt

IMCHILD: Barndomens betydelse för individuella resultat under hela livscykeln

Projektansvarig: Daniel Waldenström

I detta projekt studeras förhållandet mellan personers uppväxtförhållanden (familjebakgrund, uppväxtmiljö, utbildning) och utfall i vuxen ålder. Forskarna analyserar hur barns omständigheter påverkar utbildnings- och arbetsmarknadsresultat under hela livscykeln och vilken inverkan institutionella omständigheter och politik har. Snarare än att fokusera på ett specifikt stadium i vuxen ålder, vilket de flesta studier gör, syftar detta projekt till att använda livslängdsperspektiv. 

Närliggande frågor om socioekonomisk rörlighet mellan generationer och jämställdhetsperspektiv lyfts fram. Det internationella teamet består av forskare från Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Sverige och USA. Syftet är att både producera vetenskaplig forskning och att bygga omfattande kunskap om ämnet och ge beslutsfattare verktyg för politiska insatser. 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se