Forskningsprojekt

Lokala bankers roll för Sveriges tillväxt

Projektansvarig: Björn Tyrefors
Projektdeltagare:

Andreas Madestam och Jon Olofsson


Mikrokrediter och lokal finansiering lyfts ofta fram som framgångsfaktorer för tillväxt i agrara miljöer. Dock är beläggen för detta svaga. Detta projekt siktar till att bestämma de lokala bankernas (sparbankernas och jordbrukskassornas) betydelse för det svenska tillväxtundret genom att studera de svenska landsbygdskommunerna. Sparbankerna och jordbrukskassorna öppnades successivt, med start under första delen av 1800-talet, under ca en hundraårsperiod, på den svenska landsbygden och ersatte informella låneaktörer. Den successiva expansionen möjliggör en kausal utvärdering.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se