Forskningsprojekt

Påverkar gruvexpansion den lokala ekonomin?

Projektansvarig: Björn Tyrefors
Projektdeltagare:

Andreas Madestam och Nicklas Blomqvist


Det har länge ansetts att gruvetableringar har liten påverkan på den lokala ekonomin och man har talat om ekonomisk enklavisering. Emellertid bygger detta påstående på aggregerade data som är svåra att tolka.

Syftet med denna studie är att studera den svenska gruvexpansionen mellan 1990 och 2010 och dess påverkan på den lokala ekonomin med disaggregerade data. I synnerhet studeras perioden som föregår en gruvöppning eftersom påverkan innan gruvan öppnar kan ha direktekonomiska effekter (infrastruktur och markarbete).

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se