Forskningsprojekt

Skatteekonomisk forskning

Projektansvarig: Daniel Waldenström
Projektdeltagare:

Magnus Henrekson, Mikael Stenkula, Felicia Doll och Spencer Bastani


IFN:s skatteforskningsprojekt har som främsta syfte att öka kunskapen om skatters betydelse för svensk samhällsekonomi. Skatter finansierar infrastruktur och offentlig välfärd samt omfördelar resurser mellan grupper i befolkningen. Men skatter påverkar också individer och företag i deras ekonomiska aktivitet, och i förlängningen påverkar därmed skatternas utformning ekonomins storlek och långsiktiga tillväxtpotential. Detta gör behovet av att studera skatters inverkan på ekonomisk aktivitet stort.

Inom projektet studeras flera specifika frågeställningar, till exempel kapitalbeskattningens effekter på kapitalbildning, stiftelsers beskattning och historiska samband mellan skatter och entreprenörskap.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se