Forskningsprojekt

Teknisk utbildning, humankapital och innovation

Projektansvarig: Erik Prawitz

Forskningen om ekonomisk tillväxt har länge betonat betydelsen av humankapital för ekonomisk och teknologisk utveckling och särskilt dess roll i övergången till modern ekonomisk tillväxt. En viktig empirisk fråga är dock huruvida det är grundläggande färdigheter (exempelvis läs- och skrivkunnighet) eller mer specialiserat humankapital som är avgörande.

I projektet skapas en databas med uppgifter om samtliga innovatörer och personer med teknisk utbildning i Sverige under landets ekonomiska omvandling under 1800-talet. Vi gör detta genom att länka samtliga patent till de nyligen digitaliserade folkräkningarna (1880–1910) kombinerat med nyinsamlad information från matriklar för svenska tekniska utbildningar (1819–1930).

Databasen möjliggör att identifiera samband mellan humankapital, innovation och produktivitet på individ-, företags- och regional nivå. Projektet syftar till att identifiera humankapitalets roll för accelerationen i Sveriges ekonomiska omvandling från ett fattigt jordbruksland till en innovativ modern ekonomi och att kasta historiskt ljus på debatten kring humankapital och den tekniska utbildningens roll i den moderna tillväxten.

Aktuell forskare

Erik Prawitz

Ämnesområden: Ekonomisk historia, innovation, politisk ekonomi och utvecklingsekonomi

Några av de frågor Erik Prawitz försöker besvara i sin forskning:

  • Hur kan emigration påverka ekonomisk och politisk utveckling i sändarländer?

  • I vilken omfattning kan nya teknologier, så som järnvägar och elektricitet, påverka regional ekonomisk utveckling?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se