Forskning

Globaliseringen och företagen

Svensk ekonomi är sedan länge i hög grad internationellt integrerad – ett resultat av den globaliseringsprocess som tog fart i Sverige efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Svensk export har sedan dess ökat från ca 30 procent av BNP till över 50 procent och importen har ökat i motsvarande grad. Svenska företag har fortsatt att expandera sina verksamheter utomlands: i dag är det fler som jobbar i svenska företags utländska verksamheter än i deras svenska anläggningar. I forskningsprogrammet Globaliseringen och Företagen studerar vi en rad nyckelfrågor som berör denna process i syfte att skapa kunskap om utvecklingen av det svenska näringslivet.

 

För tillfället ligger vårt fokus på den internationella integrationen, ägarförändringar, samt digitaliseringen av näringslivet.

  • Den internationella integrationen påverkar i stor utsträckning svenskt näringsliv och utformningen av internationella handelsavtal. På IFN studerar vi detta, men även ägande över gränserna, handelsmönster, hur utländsk konkurrens påverkar svenska företag samt hur Sverige påverkas av Kinas framväxt som ny motor i världsekonomin.
  • Ägarförändringar och ägarfrågor är centrala i den omstrukturering av näringslivet som krävs för att möta de utmaningar och möjligheter som globaliseringen för med sig. Inom programmet studerar vi olika aspekter relaterade till företagsägandets ekonomi. Exempelvis studerar vi samhällsekonomiska konsekvenser av uppköp av utländska bolag, investeringar gjorda av riskkapitalbolag, samt börsnoteringar. Vi studerar även den samhällsekonomiska betydelsen av handel med publika aktier.
  • Digitaliseringen av näringslivet har tagit fart i och med den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologiindustrin. Allt fler arbetsuppgifter kan i dag automatiserats. Det är inte enbart rutinarbeten som ersätts av ny teknologi – även mer avancerade arbetsuppgifter kan utföras av smarta robotar. Inom programmet tar vi en bred ansats för att studera hur denna process påverkar svenska företag och de arbetsuppgifter som utförs i Sverige.

Programmets huvudfinansiär är Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, men härutöver finns projekt och forskare som också erhåller projektmedel från andra finansiärer. 

Programchef: Joacim Tåg

Forskare: Mårten Blix, Malin Gardberg, Björn Tyrefors, Magnus Henrekson, Fredrik Heyman, Per Hjertstrand, Henrik Horn, Dagmar Müller, Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson, Lars Persson, Fredrik Sjöholm och Daniel Waldenström.

Affilierade: Carl Magnus Bjuggren, Karin Edmark, Shon Ferguson, Joakim Jansson, Louise Johannesson, Jens Josephson, Matti Keloharju, Samuli Knüpfer, Erik Lindqvist, Alexander Ljungqvist, Kaveh Majlesi, Nikita Koptyug, Lars Oxelheim, Marco Pagano, Annalisa Scognamiglio och Bengt Söderlund.

Doktorander: Simon Ek, Alexander Montag, Charlotta Olofsson och Olga Lark.

Särtryck om forskningsprogrammet ur jubileumsboken IFN/IUI 1939-2009

Särtryck om forskningsprogrammet ur jubileumsboken IFN 1939-2019

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se