Forskning

Globaliseringen och företagen

Svensk ekonomi är sedan länge i hög grad internationellt integrerad – ett resultat av den globaliseringsprocess som tog fart i Sverige efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Svensk export har sedan dess ökat från ca 30 procent av BNP till över 50 procent och importen har ökat i motsvarande grad. Svenska företag har fortsatt att expandera sina verksamheter utomlands: i dag är det fler som jobbar i svenska företags utländska verksamheter än i deras svenska anläggningar. I forskningsprogrammet Globaliseringen och Företagen studerar vi en rad nyckelfrågor som berör denna process i syfte att skapa kunskap om utvecklingen av det svenska näringslivet. 

 

 

För tillfället ligger vårt fokus på den internationella integrationen, ägarförändringar, samt digitaliseringen av näringslivet.

  • Den internationella integrationen påverkar i stor utsträckning svenskt näringsliv och utformningen av internationella handelsavtal. På IFN studerar vi detta, men även ägande över gränserna, handelsmönster, hur utländsk konkurrens påverkar svenska företag samt hur Sverige påverkas av Kinas framväxt som ny motor i världsekonomin.
  • Ägarförändringar och ägarfrågor är centrala i den omstrukturering av näringslivet som krävs för att möta de utmaningar och möjligheter som globaliseringen för med sig. Inom programmet studerar vi olika aspekter relaterade till företagsägandets ekonomi. Exempelvis studerar vi samhällsekonomiska konsekvenser av uppköp av utländska bolag, investeringar gjorda av riskkapitalbolag, samt börsnoteringar. Vi studerar även den samhällsekonomiska betydelsen av handel med publika aktier.
  • Digitaliseringen av näringslivet har tagit fart i och med den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologiindustrin. Allt fler arbetsuppgifter kan i dag automatiserats. Det är inte enbart rutinarbeten som ersätts av ny teknologi – även mer avancerade arbetsuppgifter kan utföras av smarta robotar. Inom programmet tar vi en bred ansats för att studera hur denna process påverkar svenska företag och de arbetsuppgifter som utförs i Sverige.

Programmets huvudfinansiär är Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, men härutöver finns projekt och forskare som också erhåller projektmedel från andra finansiärer. 

Programchef: Joacim Tåg

Forskare: Carl Magnus Bjuggren, Mårten Blix, Malin Gardberg, Björn Tyrefors Hinnerich, Niklas Elert, Shon Ferguson, Magnus Henrekson, Fredrik Heyman, Per Hjertstrand, Henrik Horn, Nikita Koptyug, Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson, och Lars Persson.

Affilierade: Karin Edmark, Joakim Jansson, Louise Johannesson, Jens Josephson, Matti Keloharju, Samuli Knüpfer, Alexander Ljungqvist, Kaveh Majlesi, Lars Oxelheim, Marco Pagano, Maria Persson, Annalisa Scognamiglio, Fredrik Sjöholm, Bengt Söderlund, och Jonas Vlachos.

Doktorander: Simon Ek, Charlotta Olofsson och Olga Lark.

Särtryck om forskningsprogrammet ur jubileumsboken IFN/IUI 1939-2009

Särtryck om forskningsprogrammet ur jubileumsboken IFN 1939-2019

Aktuell forskare

Fredrik Heyman, docent.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, digitalisering, globalisering, internationell handel, internationella investeringar, teknisk förändring och utveckling.

Några av de frågor Fredrik Heyman försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättning och löner av globalisering?
  • Hur påverkas anställda och företag av uppköp?
  • Vilka effekter har utländska direktinvesteringar och multinationella företag på svensk arbetsmarknad?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se