Hållbar energiomställning

Media

 1. Give fully market-based electricity markets a second chanceEncompass Europe den 2 december 2019
 2. Effekter av privatiseringar på pris och arbetskostnad i den svenska eldistributionssektorn, Ekonomisk Debatt, nr. 7 2019
 3. Stabil elproduktion uppmuntras inte av elmarknaden, DN.se Debatt den 25 mars 2019
 4. Centralstyrd elhandel knappast rätt väg att gå, SvD.se Debatt den 27 december 2018
 5. Fjärrvärmen behöver starkare konkurrens, SvD Näringsliv Debatt den 2 oktober 2018
 6. Hushåll förlorare när värmebolag maxar vinsten, SvD Näringsliv Debatt den 23 september 2018
 7. EU gör det svårt att minska flygets klimatpåverkan, DN.se Debatt den 17 april 2018
 8. A minor change in market trading rules could save taxpayers billions of dollars, LSE Business Review den 29 novermber 2017 
 9. Sätt stopp för nätjättarnas övervinster, SvD Näringsliv den 20 december 2016
 10. Vad händer om kärnkraften läggs ner? Kvartal.se den 18 mars 2016
 11. Regeringens svajiga energipolitik höjer elpriset, Dagens Samhälle den 18 mars 2016
 12. Ny ransoneringsregel kan förbättra värdepappershandeln, Realtid.se Debatt den 15 mars 2016
 13. Lär av Storbritanniens avskräckande exempel, DI Debatt den 25 januari 2016
 14. National policies for renewable electricity are an obstacle to market integration in the European Union, IAEE Energy Forum, Third Quarter 2014
 15. Vi kan stänga två kärnkraftsreaktorer, Expressen Debatt den 15 juli 2014 (underlagsdokument)
 16. S-förslaget riskerar att höja elpriset i Malmö, Kvällsposten Debatt den 24 januari 2014
 17. Marknadsmakt minskar incitament att investera i kärnkraft, IFN Nyhetsbrev #9 2013
 18. Begränsa de offentliga bolagen, SvD Brännpunkt den 29 augusti 2013
 19. Elprisskillnaderna i Sverige är motiverade - slutreplik, SvD.se Brännpunkt den 25 mars 2013
 20. Backa inte från reformen med elområden, Svd.se Brännpunkt den 15 mars 2013
 21. Europe should let China subsidise its energy production, Financial Times den 11 september 2012
 22. Konsumenter vinner på fler elområden, DI Debatt den 20 april 2012
 23. Elområden viktiga för en effektivare elmarknad, DN.se Debatt den 5 mars 2012
 24. Nord Pool Spot öppna för insyn, Second Opinion den 1 december 2011
 25. Slöseri att inte genast införa timdebitering av hushållsel, DN Debatt den 11 november 2011
 26. Elbörsens modell för prissättning fungerar bra, GT Expressen Debatt den 6 mars 2011
 27. Elhandlares förslag kan ge högre elpriser, SvD.se Brännpunkt den 2 mars 2011
 28. Politiskt förslag kan ge högre elpriser, Newsmill den 15 november 2010
 29. Norge låg bakom vinterns rekordhöga svenska elpriser, DN Debatt den 1 oktober 2010
 30. Nationella beslut kan bidra till att lösa det globala klimatproblemet, IFN Nyhetsbrev #3 2010
 31. Elproducenternas vinster gynnas av regelverket - Replik, DN.se Debatt den 24 juni 2010
 32. Släpp fram fler ägare till svenska kärnkraftverk, SvD Brännpunkt den 17 juni 2010
 33. Elmarknaden fungerar bra men kan övervakas bättre, DI Debatt den 17 april 2010
 34. Konkurrensen och prisbildningen på grossistmarknaden för el, IFN Nyhetsbrev #2 2010
 35. Priserna på elmarknaden måste tåla en granskning, DN Debatt den 29 december 2009
 36. Fungerar konkurrensen på elmarknaden? Ekonomisk Debatt, nr. 8 2009
 37. Inget att vinna på alternativ prissätting, DI Debatt den 11 november 2009
 38. Piska bättre än morot när hushållen ska spara energi, DN Debatt den 14 juli 2009
 39. Produktion och återförsäljning i samma bolag kan förbättra konkurrensen på elmarknaden, IFN Nyhetsbrev #1 2009
 40. Ineffektivt samspel mellan reglerade elsektorer och marknader för utsläppsrätter, IFN Nyhetsbrev #2 2008

 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se