Avslutade projekt

Medborgerlighet, arbete, företagande, och bidragsanvändning i den svenska välfärdsstaten och Europa

Projektet studerar empiriskt hur kulturella attityder som tillit bildas, hur normer förändras och hur de påverkar hur socialförsäkringar används. Analysen involverar även hur dessa attityder påverkar entreprenörskap, arbetsutbud, inkomster och humankapital.


Projektansvarig: Martin Ljunge

Projektdeltagare: Martin Ljunge

Finansiär: Forte (2013–2015)

 

Kulturella attityder som tillit och pålitlighet är avgörande för ett välfungerande samhälle. Forskningen har nyligen etablerat en viktig roll för tillit i att skapa ekonomisk framgång på nationell nivå. Förståelsen för hur dessa attityder formas och hur de påverkar utfall är dock begränsad. Det här projektet skattar sambanden på individnivå. Det är avgörande att förstå kanalerna genom vilka attityderna påverkar utfall för att kunna utforma politik som främjar ett medborgerligt och välmående samhälle.

Projektet studerar empiriskt hur kulturella attityder bildas, hur normer förändras och hur de påverkar hur socialförsäkringar används. Dessutom undersöks hur dessa attityder påverkar entreprenörskap, arbetsutbud, inkomster och humankapital. För detta används en ny metod som kan besvara frågan om kausala faktorer bakom bildandet av kulturella attityder samt hur dessa påverkar individers utfall på områden där metoden inte tidigare använts. Denna ansats innebär att attityder och utfall bland andra generationens invandrare i ett stort antal europeiska länder studeras. Därutöver undersöks utvecklingen av arbetsnormer och socialförsäkringsanvändning i Sverige med hjälp av en strukturell ekonomisk modell. Modellen skattas med hjälp av svenska registerdata för att förstå den långsiktiga dynamiken i användningen av socialförsäkringar i den svenska välfärdsstaten. Modellen kommer att användas för att utföra experiment där socialförsäkringarnas regler och generositet ändras.

Projektet syftar till att besvara angelägna frågor på den svenska och europeiska policyagendan. Att integrera invandrare ekonomiskt och kulturellt är viktigt både för individers välmående och för framstående samhällen. Att förstå den långsiktiga dynamiken i den svenska välfärdsstaten är avgörande för att värna den finanspolitiska hållbarheten av en stor offentlig sektor.
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se