Forskning

Tjänstesektorns ekonomi

Ett vitalt näringsliv är i ständig utveckling. Industriföretagen ”tjänstefieras” genom att knyta ihop varor och tjänster. Tjänsteföretagen ”industrialiseras” genom att standardisera processer i syfte att nå högre produktionsvolymer. 

Den totala sysselsättningen domineras av tjänstesektorn med störst ökning i de privata tjänstebranscherna. Samtidigt debatteras de skattefinansierade välfärdstjänsterna flitigt. 

Med fokus på välfärdssektorn studeras styrning och ledning, effektivitetsskillnader vid tjänsteproduktionen, marknadsmodeller och konkurrensformer, samt konsekvenser av att införa välfärdsteknologi. På utbildningsområdet finns forskning om hur skolkvalitet bör mätas och om nationella reformers betydelse.

Minimilöner är särskilt relevanta för tjänstesektorn eftersom de är bindande i flera tjänsteyrken. För ungdomar och invandrare fungerar tjänstesektorn som en inkörsport till arbetslivet. Samtidigt har ett restriktivt anställningsskydd visat sig försvaga dessa gruppers ställning på arbetsmarknaden. Både minimilöner och anställningsskydd studeras inom programmet.

Programmet innehåller även forskning om marknadsstruktur och produktivitet inom handeln samt om personliga egenskapers betydelse på arbetsmarknaden.

Programmets huvudfinansiärer är Almega och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Programchef: Henrik Jordahl


Särtryck om forskningsprogrammet ur jubileumsboken IFN/IUI 1939-2009 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se