Forskning

Tjänstesektorns ekonomi

Ett vitalt näringsliv är i ständig utveckling. Industriföretagen ”tjänstefieras” genom att knyta ihop varor och tjänster. Tjänsteföretagen ”industrialiseras” genom att standardisera processer i syfte att nå högre produktionsvolymer. I dag finns mer än åtta av tio jobb i tjänstesektorn. 
 

 

 

Det senast decenniet har de privata tjänstebranscherna – inte minst de kunskapsintensiva företagen – uppvisat en växande sysselsättning. Samtidigt har de skattefinansierade välfärdstjänsterna fortsatt att debatteras flitigt. 

IFN fortsätter och förstärker forskningen om välfärdstjänster. Områden som studeras är styrning och ledning av välfärdstjänster, effektivitetsskillnader vid tjänsteproduktionen, marknadsmodeller och konkurrensformer, samt välfärdstjänsternas långsiktiga finansiering och det offentliga åtagandets omfattning.  Relaterade projekt behandlar frikolornas val av etableringsort och beteendeaspekter av institutionell design.

Minimilöner är särskilt relevanta för tjänstesektorn eftersom de är bindande i flera tjänsteyrken. Forskningsprogrammet rymmer en kartläggning av minimilönernas nivåer och grad av differentiering i ett antal avtalsområden och undersökningar av minimilönernas effekter på sysselsättning och andra utfall på arbetsmarknaden.

För många ungdomar och invandrare fungerar tjänstesektorn som en inkörsport till arbetslivet. Samtidigt har ett restriktivt anställningsskydd visat sig försvaga dessa gruppers ställning på arbetsmarknaden. Programmet innehåller både översikter av forskning om anställningsskyddets effekter och mer tillämpad forskning om de svenska LAS-reglerna.

Inom handeln och besöksnäringen finns flera företag där både minimilöner och anställningsskydd har en relativt stor betydelse. Programmet innehåller flera svenska studier av marknadsstruktur och produktivitet inom handeln samt av lokalisering och innovationer inom besöksnäringen.

Slutligen finns forskning om betydelsen av personliga egenskaper och humankapital för ekonomiska utfall. Stresstålighet, självdisciplin och social förmåga tillhör de egenskaper som värderas i många tjänsteyrken.

Programmets huvudfinansiärer är Almega och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Programchef: Henrik Jordahl


Särtryck om forskningsprogrammet ur jubileumsboken IFN/IUI 1939-2009 

 

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se