Tjänstesektorns ekonomi

Finansiärer

Programmets huvudfinansiär är Stiftelsen Millenium. Utöver detta har medel erhållits från bland annat Formas, Handelsrådet, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse och Vetenskapsrådet.
 
 
 
 

 

Aktuell forskare

Lovisa Persson

Ämnesområden: digitalisering, offentlig ekonomi, politisk ekonomi, privatiseringar och skattefinansierade tjänster

En av de frågor som Lovisa Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken betydelse har konkurrensutsättningen i offentlig sektor för tjänsternas innehåll och kvalitet?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se