Tjänstesektorns ekonomi

Finansiärer

Programmet har erhållit stöd från bland annat Catarina och Sven Hagströmers stiftelse, Formas, Forte, Handelsrådet, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse och Vetenskapsrådet.
 
 
 
 

 

Aktuell forskare

Roger Svensson

Ämnesområde: Entreprenörskap,FoU-politik, immateriella rättigheter, penningpolitik och subventioner i näringslivet.
 

Några av de frågor Roger Svensson försöker besvara i sin forskning:

  • När är det effektivt att staten stöder innovativa företag och entreprenörer?
  • Hur bör immateriella rättigheter utformas så att de blir samhällseffektiva?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se