Pågående projekt

Ägandeformer, etablering och konkurrens på tjänstemarknader i stad och landsbygd

I det här projektet studerar vi hur ägandeformer, etablering och konkurrens påverkar produktivitet och effektivitet inom hemtjänsten och detaljhandeln. Vi utnyttjar större databaser och nya data som inte existerade före marknadernas digitalisering. Geografiska marknadsskillnader lyfts fram i analysen.

Projektansvarig: Henrik Jordahl
Projektdeltagare:

Matilda Orth och Lovisa Persson


För hemtjänsten kommer vi att använda nya data insamlade direkt från ett antal svenska kommuner. Datainsamlingen bygger på de senaste årens digitalisering med nya system för att mäta hemtjänstpersonalens arbetstid elektroniskt. Tack vare denna teknikutveckling kan vi introducera en ny och
högkvalitativ typ av data till litteraturen. För detaljhandeln har vi tillgång till omfattande och detaljrika databaser över samtliga dagligvarubutiker i Sverige sedan år 2001. En sådan databas, med uppgifter om ägare, butikstyp, omsättning och antal kvadratmeter försäljningsyta, är unik och möjliggör utförliga
analyser på butiksnivå. Hur har produktivitet och effektivitet har utvecklats i hemtjänsten och detaljhandeln? 

Projektet finansieras med ett anslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Tidsperiod: 2017-

Aktuell forskare

Niklas Elert, fil.dr.

Ämnesområden: Entreprenörskap, Tillväxt.

 

Några av de frågor Niklas Elert försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur ser samspelet mellan institutioner och entreprenörskap ut?
  • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
  • Vad är snabbväxande företag och var finns de?
  • Kan man lära sig entreprenörskap?
  • Vad får företag att starta och växa?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se