Pågående projekt

Det kunskapsrika företagets framväxt

Ofta betonas den centrala betydelsen medarbetarnas kunskaper – s.k. humankapital – spelar för företagens produktivitet. I detta projekt studeras fördelningen av humankapital mellan olika företag över tid.

Projektansvarig: Jonas Vlachos, Stockholms universitet och IFN
Projektdeltagare:

Christina Håkanson, Stockholms universitet och Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm och IFN 


I en första studie (IFN WP 1072) visar vi att runt hälften av den ökade lönespridningen mellan företag under de senaste 20 åren kan hänföras till att arbetskraft med stort humankapital i allt högre grad koncentreras till vissa företag. I en pågående studie analyseras i vilken utsträckning detta beror på ökad specialisering vad gäller vilka arbetsuppgifter som utförs på företagen och i vilken grad det beror på att de särskilt humankapitalstarka inom olika yrkesgrupper koncentreras på vissa företag.

 

Publikationer

Håkanson, Christina, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos (2015). Firms and skills: The evolution of worker sorting. IFN Working Paper nr 1072. Under publicering i Journal of Human Resources.

 

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se