Pågående projekt

Etablering och konkurrens på lokala hemtjänstmarknader

I detta projekt samlar vi in nya data för att studera konkurrens på lokala hemtjänstmarknader och hemtjänstföretagens etableringsbeslut i tät- respektive glesbefolkade områden.

Projektansvarig: Lovisa Persson

Närmare 20 procent av alla omsorgstagare i hemtjänsten får sin service och omsorg levererad av en privat utförare. Användningen av privata utförare skiljer sig dock stort mellan tät- och glesbefolkade kommuner. Anledningen är att de vinstdrivande privata utförarna föredrar att etablera sig på de marknader där brukarunderlaget är stort och där avstånden mellan brukarna är små.

Privata utförares marknadsandel kan skilja sig beroende på befolkningstäthet även inom kommuner. Orsaken till detta är att kommuner ofta erbjuder så kallad begränsad etablering som innebär att privata utförare kan välja att vara aktiva i geografiskt avgränsade delar av en kommun.

Vi vet ännu väldigt lite om de privata utförarnas inomkommunala etableringsbeslut. Syftet med projekt är att fylla denna kunskapslucka.  

Projektet finansieras av Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse.

Projektperiod: Hösten 2017 – hösten 2020.

Aktuell forskare

Matilda Orth

Forskningsområden: Industriell organisation, tjänstesektorn och detaljhandel

Några av de frågor Matilda Orth försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken roll har regleringar av nya butiker för vinster, produktivitet och marknadsstruktur?
  • Hur påverkar stormarknadsetableringar produktivitet och utslagning av existerande butiker?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se