Pågående projekt

Förädlingsvärden, skolkvalitet och elevutfall

I det här projektet beräknar vi förädlingsvärden som mått på skolors kvalitet och jämför med andra kvalitetsmått och elevernas utfall efter avslutad skolgång.  

Projektansvarig: Henrik Jordahl
Projektdeltagare:

Gabriel Heller Sahlgren


Information om skolkvalitet är en bristvara i Sveriges utbildningssystem. Skolors och kommuners systematiska kvalitetsarbete bygger på att de kan bedöma sin egen resultatutveckling och jämföra sig med andra. I projektet beräknas förädlingsvärden för skolor i Sverige. Förädlingsvärden är ett etablerat kvalitetsmått i skolforskningen, men har knappt kommit till någon praktisk användning i det svenska utbildningssystemet. En skola anses ha hög kvalitet om eleverna uppnår bättre resultat än vad man kan förvänta sig utifrån deras tidigare resultat och deras bakgrund.

Målet är att beräkna förädlingsvärden för så många svenska huvudmän och skolor som möjligt. Dessa förädlingsvärden kan sedan jämföras med andra mått på skolkvalitet och elevernas utfall efter avslutad skolgång. Förhoppningen är att förädlingsvärdena kommer att användas av skolor i deras systematiska kvalitetsarbete.

Projektet finansieras med medel från programmet Tjänstesektorns ekonomi och de tillämpade delarna av projektet även från de organisationer som deltar i dem inklusive IES och Kunskapsskolan.

Tidsperiod: 2020–

 

Policyrapporter

Heller Sahlgren, G. och H. Jordahl (2020). ”The Value Added of Internationella Engelska Skolan”. IFN Policy Paper, nr 89.

Heller Sahlgren, G. och H. Jordahl (2020). "Förädlingsvärdet för Kunskapsskolans grundskolor". IFN Policy Paper, nr 90.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se