Pågående projekt

Framtidens välfärdstjänster

Under de senaste åren har välfärdstjänsterna hamnat allt högre upp på den politiska dagordningen. Speciellt omdebatterat har förslaget om en vinstbegränsning i hela välfärdssektorn varit. Det här projektet syftar till att producera forskning som kan fungera som kvalificerade beslutsunderlag i frågor om välfärdssektorns reglering.

Projektansvarig: Henrik Jordahl
Projektdeltagare:

Fredrik Andersson, Jannis Angelis, Andreas Bergh, Mårten Blix, Anna Häger Glenngård, Jens Josephson, Lovisa Persson, Johan Wennström, Richard Öhrvall, med flera.


Den statliga Välfärdsutredningens förslag skulle sannolikt innebära en avveckling av många välfärdsföretag. Behovet av välfärdsforskning är med andra ord stort. Välfärdstjänsterna är också viktiga att studera med tanke på den långsiktiga utmaningen att klara välfärdens framtida finansiering. Innovationer och effektiviseringar kommer att behövas både inom offentlig och privat tjänsteproduktion. 

Inom projektet studeras styrning och ledning av välfärdstjänster, effektivitetsskillnader vid tjänsteproduktionen, marknadsmodeller och konkurrensformer, samt välfärdstjänsternas långsiktiga finansiering och det offentliga åtagandets omfattning. 

Tidsperiod: 2015–2017.

Forskningsprojektet finansieras med anslag från medlemmar i dess referensgrupp: Ambea, Attendo, Bräcke diakoni, EQT, Ersta Diakoni, Humana, Internationella Engelska Skolan, Investor, Magnora, Nordic Capital, Norrköpings kommun, Praktikertjänst, Region Östergötland, SEB Trygg Liv, SKL, Tillväxtverket, Uppsala kommun.

 

Publikationer

Wennström, Johan (2016). Market reform and school competition: The lesson from Sweden. IFN Working Paper nr 1143. Länk

Jordahl, Henrik (2015). Vinster i välfärden: Funktion och opinion. I Johan Eklund (red.), Vinster, välfärd och entreprenörskap, Swedish Economic Forum Report 2015, Entreprenörskapsforum. Länk

Wennström, Johan (2015). New public management also came from the left: The case of Swedish primary and secondary education. IFN Working Paper nr 1087. Länk


Delprojekt

Införandet av NPM och dess politisk-psykologiska rötter
Projektansvarig: Johan Wennström

Aktuell forskare

Erik Prawitz

Ämnesområden: Ekonomisk historia, innovation, politisk ekonomi och utvecklingsekonomi

Några av de frågor Erik Prawitz försöker besvara i sin forskning:

 • Hur kan emigration påverka ekonomisk och politisk utveckling i sändarländer?

 • I vilken omfattning kan nya teknologier, så som järnvägar och elektricitet, påverka regional ekonomisk utveckling?

IFN kalendarium

 • 23
  Okt

  Makro 2018

  Externa aktiviteter

  Åsa Hansson

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se