Framtidens välfärdstjänster

Införandet av NPM och dess politisk-psykologiska rötter

Det råder inom forskningen konsensus om att New public management, styrningen av det allmännas olika verksamheter med marknadsprinciper, är ett fenomen som politiskt kom högerifrån - från nyliberalism och laissez-faire-ekonomer. I min forskning gör jag en ansats att nyansera den bilden, genom att granska de idéer som banade väg för NPM främst i den svenska skolan.

Det visar sig att även vänsteridéer lade grunden till NPM, framför allt genom att ifrågasätta statliga tjänstemäns personliga motiv för att göra sitt jobb. En allians mellan höger och vänster tycks ha genomfört NPM, utifrån förbluffande lika utgångspunkter. I min fortsatta forskning hoppas jag hitta svaren till hur en sådan allians kunde uppstå. Kanske finns de inom det växande fältet politisk psykologi?

 

Projektansvarig: Johan Wennström

 

Publikationer

Wennström, Johan (2016). Market reform and school competition: The lesson from Sweden. IFN Working Paper nr 1143. Länk

Wennström, Johan (2015). New public management also came from the left: The case of Swedish primary and secondary education. IFN Working Paper nr 1087. Länk

Aktuell forskare

Per Skedinger

Ämnesområde: Arbetsmarknad

En av de frågor Per Skedinger försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättningen och lönedynamiken, särskilt bland marginalgrupper som ungdomar och flyktinginvandrare, av minimilöner?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se