Pågående projekt

Friskolornas val av etableringsort

I det här projektet undersöks friskolornas val av etableringsort, och hur detta påverkas av faktorer som varierar mellan geografiska områden.

Projektansvarig: Karin Edmark, Stockholms universitet och IFN

Projektet undersöker vilka faktorer som påverkar friskolors val av etableringsort. Närmare bestämt undersöks om faktorer såsom kommunernas resurstilldelning och attityder till friskolor, liksom bakgrunden hos eleverna i närområdet, påverkar sannolikheten att en friskola etableras i ett visst område. I projektet undersökt också om etableringsmönstret skiljer sig åt mellan olika typer av fristående skolor.

Bakgrunden till projektet är den kraftiga ökning av antalet fristående skolor som följde efter friskolereformen 1992. Flera aspekter av friskoleexpansionen, såsom friskolornas effekter på elevprestationer, har studerats i tidigare forskningsprojekt, men friskolornas etableringsbeslut är i stort sett outforskade.

Projektet använder detaljerad information över skolors geografiska läge, elevbakgrund i geografiska områden, samt information över kommunernas resurstilldelning till skolan, under perioden 1992-2006, och avser grundskolan.

Projektet har fått forskningsstöd från bland annat Vetenskapsrådet och från IFN och SNS tidigare forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. 

Tidsperiod: 2015-

 

Publikationer

Angelov, Nikolay och Karin Edmark (2016). När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2016:13. Finansdepartementet. Länk 

Aktuell forskare

Lovisa Persson

Ämnesområden: digitalisering, offentlig ekonomi, politisk ekonomi, privatiseringar och skattefinansierade tjänster

En av de frågor som Lovisa Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken betydelse har konkurrensutsättningen i offentlig sektor för tjänsternas innehåll och kvalitet?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se