Pågående projekt

Innovationer i besöksnäringen

Ett projekt om typerna, implementeringen och lokaliseringen av innovationer i besöksnäringen.

Projektansvarig: Özge Öner
Projektdeltagare:

Mikaela Backman, Jönköping International Business School och Johan Klaesson, Jönköping International Business School


I det här projektet kommer vi som ett första steg att arbeta med att identifiera innovationer inom besöksnäringen som överensstämmer med internationella vetenskapliga och branschmässiga definitioner. I steg två kommer vi att samla in detaljerade data för den svenska besöksnäringen genom att kartlägga en bred referensgrupp, som både kommer att ge oss möjlighet att analysera innovationer inom den svenska besöksnäringen och ge andra forskare tillgång till data som tidigare har saknats. I projektets tredje och sista steg kommer vi att genomföra en kvantitativ analys av innovationssatsningar inom den svenska besöksnäringen och beräkna vilken avkastning dessa satsningar har gett.  

De tre huvudsakliga frågeställningarna är (1) VILKA? Vilka innovationer förekommer inom besöksnäringen? Vilka skillnader finns mellan besöksnäringen och andra branscher i Sverige? (2) HUR? Hur implementerar aktörer av olika typ och storlek dessa innovationer? Hur påverkar företagens egenskaper och den ekonomiska miljön innovationer inom besöksnäringen? (3) VAR? Finns det ett geografiskt mönster för innovativa företag och etablissemang inom den svenska besöksnäringen?    

Projektet finansieras av BFUF - Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Tidsperiod: 2015-2017.

Aktuell forskare

Erik Lundin

Forskningsområden: Empirisk industriell organisation och elmarknadens ekonomi

Några av de frågor Erik Lundin försöker besvara i sin forskning:

  • Hur gör företag för att maximera sin vinst i nätverksindustrier?

  • Vilken är statens roll i övergången till en klimatneutral elproduktion?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se