Pågående projekt

Konkurrens och etableringsbeslut i hemtjänsten

I detta projekt samlar vi in nya data för att studera konkurrens på lokala hemtjänstmarknader och hemtjänstföretagens etableringsbeslut i tät- respektive glesbefolkade områden.

Projektansvarig: Lovisa Persson

Närmare 20 procent av alla omsorgstagare i hemtjänsten får sin service och omsorg levererad av en privat utförare. Användningen av privata utförare skiljer sig dock stort mellan tät- och glesbefolkade kommuner. Anledningen kan vara att de vinstdrivande privata utförarna föredrar att etablera sig på de marknader där brukarunderlaget är stort och där avstånden mellan brukarna är små.

Privata utförares marknadsandel kan skilja sig beroende på befolkningstäthet även inom kommuner. Orsaken till detta är att kommuner ofta erbjuder så kallad begränsad etablering som innebär att privata utförare kan välja att vara aktiva i geografiskt avgränsade delar av en kommun.

Vi vet ännu väldigt lite om de privata utförarnas inomkommunala etableringsbeslut. Syftet med projekt är att fylla denna kunskapslucka.  

Projektet finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Tidsperiod: 2017–2020

Månadens forskare

Thor Berger, fil.dr.

Ämnesområden:

Digitalisering, Ekonomisk historia, Innovation, Teknisk förändring och utveckling, Tillväxt, Urban och regional ekonomi

Några av de frågor Thor Berger försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka effekter har teknisk förändring på arbetsmarknad, ojämlikhet och tillväxtmönster?
  • Hur har den intergenerationella rörligheten förändrats över tid, och vilka faktorer påverkar skillnader i rörlighet mellan och inom länder?
  • Vilka faktorer påverkar den långsiktiga innovationstakten globalt, nationellt och lokalt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se