Pågående projekt

Minimilöner och efterfrågan på lågutbildad arbetskraft

Vi undersöker minimilönernas effekter på sysselsättning och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden, särskilt för lågutbildade personer.

Projektansvarig: Per Skedinger
Projektdeltagare: Simon Ek; Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, Växjö; Per Lundborg, Stockholms universitet

Sverige har haft ett stort inflöde av flyktingar under de senaste decennierna och många i denna grupp har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi undersöker hur minimilöner påverkar arbetslöshet bland flyktingar i Sverige. Vi undersöker också arbetsmarknadsutsikterna för lågutbildad arbetskraft bland inrikes och utrikes födda. Slutligen studerar vi sambanden mellan företagens finansiella situation och deras efterfrågan på arbetskraft när minimilönerna förändras.

Projektet finaniseras genom anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. 

Tidsperiod: 2005-

 

Publicerade vetenskapliga artiklar

Ek, Simon och Per Skedinger (2019). "Wage policies and the integration of immigrants", i L. Calmfors och N. Sánchez Gassen (red.), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets, Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn.

Lundborg, Per och Per Skedinger (2016). ”Employer attitudes towards refugee immigrants: Findings from a Swedish survey”. International Labour Review, 155, 315–337.

Skedinger, Per (2016). ”Työmarkkinat Suomessa ja Ruotsissa – ruotsalainen näkökulma”, Talous & Yhteiskunta, 2, 10–17.

Skedinger, Per (2015). "Employment effects of union-bargained minimum wages: Evidence from Sweden´s retail sector”. International Journal of Manpower, 36, 694-720.

Skedinger, Per (2010). ”Sweden: A minimum wage model in need of modification”, i Vaughan-Whitehead, D (red), The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Edward Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, MA, US.

Skedinger, Per (2006). "Minimum wages and employment in Swedish hotels and restaurants," Labour Economics, 13, 259–290.

 

Working Papers och svenskspråkiga rapporter

Ek, Simon, Mats Hammarstedt och Per Skedinger (2020). Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration? Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), Stockholm

Skedinger, Per (2020). Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå? Europapolitisk analys, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Stockholm.

Calmfors, Lars, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (2018). Hur fungerar kollektivavtalen?, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm. 

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (2016). Arbetsmarknadsekonomisk rapport. Dags för större lönespridning? Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm.

Skedinger, Per (2014). Lönedynamik bland lågavlönade, underlagsrapport till Lönebildningsrapporten 2014. Konjunkturinstitutet.

Lundborg, Per och Per Skedinger (2014). Minimum wages and the integration of refugee immigrants. IFN Working Paper nr 1017.

Skedinger, Per (2012). Minimilöner i tjänstesektorn. I Jordahl, Henrik (red.), Den svenska tjänstesektorn. Studentlitteratur, Lund.

Skedinger, Per (2012). Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering? Under utgivning i Bakardjieva–Engelbrekt, A, Oxelheim, L och Persson, T, (red.), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning? Europaperspektiv. Santérus Förlag.

Skedinger, Per (2012). Tudelad trygghet. Under utgivning i Pettersson, L–O och Teodorescu, A (red.), Jobben kommer och går – behovet av trygghet består. Ekerlids Förlag, Stockholm.

Skedinger, Per och Magnus Carlsson (2011). Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? FORES Studie 2011:4, FORES, Stockholm.

Skedinger, Per (2008). En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv. Underlagsrapport nr 24 till Globaliseringsrådet, Utbildningsdepartementet, Stockholm.

Skedinger, Per (2007). "The design and effects of collectively agreed minimum wages: Evidence from Sweden," IFN Working Paper nr 700.

Skedinger, Per (2006). "Hur höga är minimilönerna?" IFAU Rapport 2005:18, IFAU, Uppsala.

 

Artiklar i svenskspråkiga tidskrifter

Hammarstedt, Mats och Per Skedinger (2017), ”Minimilöner och integration av flyktingar på arbetsmarknaden – så kan experiment förbättra kunskapsläget”, Ekonomisk Debatt, vol. 45. nr 7, 30–40.

Skedinger, Per (2013). "Låglönekonkurrens och lönereglering i ett nordiskt perspektiv". Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 66, 149-158.

Skedinger, Per (2007). "Minimilöners effekter på löner och sysselsättning - en översikt", Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 13, nr. 2.

Skedinger, Per (2006). "Svenska minimilöner i den globaliserade ekonomin," Ekonomisk Debatt, vol. 34, nr. 4, 63-77.

 

Böcker

Calmfors, Lars, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger (2019). Kollektivavtal och lönebildning i en ny  tid, Dialogos Förlag, Stockholm.

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (2018). Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?, Dialogos Förlag, Stockholm.  
 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se