Pågående projekt

Minimilöner i Sverige

Syftet med detta projekt är dels att kartlägga minimilönernas nivåer och grad av differentiering på ett antal avtalsområden i Sverige och dels att undersöka vilka effekter minimilönerna har på sysselsättning och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden.

Projektansvarig: Per Skedinger
Projektdeltagare: Per Lundborg, Stockholms universitet

Med anledning av Laval-domen och ett ökat inflöde av utstationerad arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden har de svenska minimilönernas utformning debatterats flitigt under senare år. Under 2009 initierades ett projekt om minimilöner i den svenska detaljhandeln. I projektet studeras minimilönernas effekter på sysselsättning och arbetstimmar under perioden 2001–2005. Detaljhandeln är av särskilt intresse att studera eftersom man både haft stora minimilöneökningar under perioden och har många anställda som berörs av förändrade minimilöner. Eftersom deltidsarbete är vanligt är det också möjligt att anpassningar sker via förändrade arbetstimmar per anställd och inte bara via förändrat antal anställda. 

Sverige har haft ett stort inflöde av flyktingar under de senaste decennierna och många i denna grupp har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Under 2012 initierades ett projekt (tillsammans med Per Lundborg, Stockholms universitet) med syfte att undersöka hur minimilöner påverkar arbetslöshet och andra arbetsmarknadsutfall bland flyktingar i Sverige under perioden 1998–2007. Genom en särskild enkätundersökning kommer även frågan om hur arbetsgivare ser på anställning av flyktingar till minimilöner att belysas.

Tidsperiod: 2005-

 

Publikationer

Publicerade vetenskapliga artiklar

Lundborg, Per och Per Skedinger (2016). ”Employer attitudes towards refugee immigrants: Findings from a Swedish survey”. International Labour Review, 155, 315–337.

Skedinger, Per (2016). ”Työmarkkinat Suomessa ja Ruotsissa – ruotsalainen näkökulma”, Talous & Yhteiskunta, 2, 10–17.

Skedinger, Per (2015). "Employment effects of union-bargained minimum wages: Evidence from Sweden´s retail sector”. International Journal of Manpower, 36, 694-720.

Skedinger, Per (2010). ”Sweden: A minimum wage model in need of modification”, i Vaughan-Whitehead, D (red), The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Edward Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, MA, US.

Skedinger, Per (2006). "Minimum wages and employment in Swedish hotels and restaurants," Labour Economics, 13, 259–290.

 

Working Papers och svenskspråkiga rapporter

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (2016). Arbetsmarknadsekonomisk rapport. Dags för större lönespridning? Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm.

Skedinger, Per (2014). Lönedynamik bland lågavlönade, underlagsrapport till Lönebildningsrapporten 2014. Konjunkturinstitutet.

Lundborg, Per och Per Skedinger (2014). Minimum wages and the integration of refugee immigrants. IFN Working Paper nr 1017.

Skedinger, Per (2012). Minimilöner i tjänstesektorn. I Jordahl, Henrik (red.), Den svenska tjänstesektorn. Studentlitteratur, Lund.

Skedinger, Per (2012). Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering? Under utgivning i Bakardjieva–Engelbrekt, A, Oxelheim, L och Persson, T, (red.), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning? Europaperspektiv. Santérus Förlag.

Skedinger, Per (2012). Tudelad trygghet. Under utgivning i Pettersson, L–O och Teodorescu, A (red.), Jobben kommer och går – behovet av trygghet består. Ekerlids Förlag, Stockholm.

Skedinger, Per och Magnus Carlsson (2011). Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? FORES Studie 2011:4, FORES, Stockholm.

Skedinger, Per (2008). En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv. Underlagsrapport nr 24 till Globaliseringsrådet, Utbildningsdepartementet, Stockholm.

Skedinger, Per (2007). "The design and effects of collectively agreed minimum wages: Evidence from Sweden," IFN Working Paper nr 700.

Skedinger, Per (2006). "Hur höga är minimilönerna?" IFAU Rapport 2005:18, IFAU, Uppsala.

 

Artiklar i svenskspråkiga tidskrifter

Skedinger, Per (2013). "Låglönekonkurrens och lönereglering i ett nordiskt perspektiv". Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 66, 149-158.

Skedinger, Per (2007). "Minimilöners effekter på löner och sysselsättning - en översikt", Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 13, nr. 2.

Skedinger, Per (2006). "Svenska minimilöner i den globaliserade ekonomin," Ekonomisk Debatt, vol. 34, nr. 4, 63-77.

 

 

 

 

 

Aktuell forskare

Erik Lundin

Forskningsområden: Empirisk industriell organisation och elmarknadens ekonomi

Några av de frågor Erik Lundin försöker besvara i sin forskning:

 • Hur gör företag för att maximera sin vinst i nätverksindustrier?

 • Vilken är statens roll i övergången till en klimatneutral elproduktion?

IFN kalendarium

 • 17
  Jan

  TBA

  Forskarseminarier

  Tore Ellingsen Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se