Publikationer

Publicerade vetenskapliga artiklar 

Skedinger, Per (2010). ”Sweden: A Minimum Wage Model in Need of Modification”, i Vaughan-Whitehead, D (red), The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Edward Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, MA, US.

Skedinger, Per (2006). "Minimum wages and employment in Swedish hotels and restaurants," Labour Economics, vol. 13, 259–290.

 

Working Papers och svenskspråkiga rapporter 

Skedinger, Per och Magnus Carlsson (2011). Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? FORES Studie 2011:4, FORES, Stockholm. 

Skedinger, Per (2011). "Effects of Increasing Minimum Wages on Employment and Hours: Evidence from Sweden’s Retail Sector." IFN Working Paper nr 869.

Skedinger, Per (2008). En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv. Underlagsrapport nr 24 till Globaliseringsrådet, Utbildningsdepartementet, Stockholm.

Skedinger, Per (2007). "The design and effects of collectively agreed minimum wages: Evidence from Sweden," IFN Working Paper nr. 700.

Skedinger, Per (2006). "Hur höga är minimilönerna?" IFAU Rapport 2005:18, IFAU, Uppsala.

 

Artiklar i svenskspråkiga tidskrifter

Skedinger, Per (2007). "Minimilöners effekter på löner och sysselsättning - en översikt," Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 13, nr. 2.

Skedinger, Per (2006). "Svenska minimilöner i den globaliserade ekonomin," Ekonomisk Debatt, vol. 34, nr. 4, 63-77.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se