Pågående projekt

Personlighetens betydelse för utfall på arbetsmarknaden

I det här projektet använder vi svenska data från den militära mönstringen för att studera personlighetens betydelse för lön, inkomst och arbetslöshet.

Projektansvarig: Erik Lindqvist, Stockholms universitet och IFN
Projektdeltagare:

Erik Grönqvist, IFAU, Roine Vestman, Stockhoms universitet


I jobbannonser betonas ofta personliga egenskaper som stresstålighet, självdisciplin och social förmåga. De empiriska beläggen för att andra personliga egenskaper än intelligens påverkar utfallet på arbetsmarknaden är dock förvånansvärt svaga. En möjlig orsak till detta är att de flesta studier av personlighet och utfall på arbetsmarknaden använder personlighetsmått som bygger på enkätsvar. I projektet använder vi ett mått på personlighet från den militära mönstringen i Sverige. Måttet avser att beskriva de mönstrandes förmåga att klara av de psykologiska påfrestningarna av militärtjänst och bedöms av en psykolog efter en personlig intervju. Måttet kan även förväntas fånga personliga egenskaper som är viktiga på den civila arbetsmarknaden.

 

Publikationer

Grönqvist, Erik och Erik Lindqvist (2015). The making of a manager: Evidence from military officer training." IFN Working Paper nr 1069. Publicerad i Journal of Labor Economics, 34 (4), 869-898, 2016. Länk

Lindqvist, Erik (2010). Height and Leadership. IFN Working Paper nr 835. Publicerad i Review of Economics and Statistics, 94 (4), 1191-1196, 2012. Länk

Lindqvist, Erik och Roine Vestman (2009). The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment. IFN Working Paper nr 794. Publicerad i American Economic Journal: Applied Economics, 3 (1), 101-128, 2011. Länk
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se