Pågående projekt

Strategisk positionering i dagligvaruhandeln

Forskningsprojektet har som övergripande syfte att göra en dynamisk analys av efterfrågan och marknadsstruktur i svensk dagligvaruhandel.

Projektansvarig: Matilda Orth och Florin Maican, IFN och Göteborgs universitet

En stor del av de investeringar som görs i dagligvaruhandeln är ämnade att öka differentieringen butiker emellan vad gäller storlek, geografiskt läge, service etc. Tillsammans med stora butiker i tätorternas utkanter finns idag en trend mot att utveckla mindre butiksformat som ligger geografiskt nära konsumenten. Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att göra en dynamisk analys av efterfrågan och marknadsstruktur i svensk dagligvaruhandel. Projektet består av två delar. Den första delen består av en ingående analys av konsumenternas val och värdering av olika butiksformat utifrån ett geografiskt perspektiv. Den andra delen behandlar företagsstrategier och kostnader för att etablera, omfördela och ta bort butiker från lokala marknader. En unik kombination av databaser som täcker alla dagligvarubutiker i Sverige under perioden 2001–2010 kommer att användas.

Forskningsprojektet bidrar till den internationella forskningsfronten genom att vi använder modeller baserade på ekonomisk teori i kombination med nyutvecklade statistiska metoder för att analysera strategisk interaktion mellan företag på lokala marknader. Ett centralt bidrag är att vi simulerar utvecklingen av dagligvarumarknaden till följd av ett antal hypotetiska förändringar. Vi utvärderar till exempel effekter av att ändra antalet butiksformat på lokala marknader och simulerar hur företagens vinster påverkas av höjda kostnader för exempelvis mark och byggnader.

Projektet finansieras med ett anslag från Handelns Utvecklingsråd.

Tidsperiod: 2012-

 

Publikationer

Maican, Florin och Matilda Orth (2016), "Strategisk mix av dagligvarubutiksformat: Metoder för att effektivt analysera marknaden", Forskningsrapport 2016:1, Handelsrådet.

Orth, Matilda och Florin Maican (2013), "Entry Regulations, Product Differentiation and Determinants of Market Structure". IFN Workinig Paper nr 984. Under utgivning som "Entry Regulations, Welfare and Determinants of Market Structure" i International Economic Review.

Orth, Matilda och Florin Maican (2012), "Marknadsstruktur och dynamik i dagligvaruhandeln". Ekonomisk Debatt 40 (1), 11–15.

Aktuell forskare

Erik Lundin

Forskningsområden: Empirisk industriell organisation och elmarknadens ekonomi

Några av de frågor Erik Lundin försöker besvara i sin forskning:

 • Hur gör företag för att maximera sin vinst i nätverksindustrier?

 • Vilken är statens roll i övergången till en klimatneutral elproduktion?

IFN kalendarium

 • 17
  Jan

  TBA

  Forskarseminarier

  Tore Ellingsen Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se