Pågående projekt

Utvärdering av styrmedel för hållbar regional utveckling

Tillgången till kommersiell service i både landsbygd och städer är avgörande för en hållbar regional utveckling i hela landet. Exempel på styrmedel är en nyligen införd subvention till företag i glesbygd och regional planering av nyetableringar.

Projektansvarig: Matilda Orth och Florin Maican, KU Leuven och IFN

Syftet med detta projekt är att utvärdera och kvantifiera effekterna av sådana styrmedel för konsumenter, företag och samhället som helhet. Vi modellerar konsumenternas val och strategiskt samspel mellan företag över tid i olika regioner. Vi använder unika data över alla svenska tjänsteföretag och utvärderar styrmedel som kontrolleras direkt av beslutsfattare och som därmed är enkla att införa. Detta tydliggör den praktiska betydelsen av våra resultat för myndigheter, politiker, företag och konsumenter.

Projektet finansieras med ett anslag från Formas. 

Tidsperiod: 2017- 

 

Publikationer

Maican, F., M. Orth, M. Roberts, och V. Anh Vuong (2020). The Dynamic Impact of Exporting on Firm R&D Investment, NBER Working Paper 27 986, CEPR Discussion Paper 15369, IFN Working Paper 1366.

Maican, F. och M. Orth (2020). Determinants of Economies of Scope in Retail, CEPR Discussion Paper 15084.

Maican F. och M. Orth (2019). Deregulating retail: The hidden impact of a lower bar to entry. IFN Newsletter nr 2, 2019. Länk

Maican F. och M. Orth (2018), Inventory behavior, demand, and productivity in retail, IFN Working Paper nr 1247 och CEPR Discussion Paper nr 13308.

Maican F. och M. Orth (2018), Digitalisering, strukturomvandling och produktivitet i tjänsteföretag, Ekonomisk Debatt, 46 (1), 47-58. Länk  

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se