Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Entreprenöriella innovationer och konkurrenspolitik

Syftet med detta projekt är att såväl teoretiskt som empiriskt studera hur utformningen och tillämpningen av konkurrenslagar påverkar effektiviteten och välfärden på marknader där etablerade företag möter konkurrens från entreprenörsföretag.

Projektansvarig
Projektdeltagare
Per Hjertstrand, IFN

Pehr-Johan Norbäck, IFN

Joacim Tåg, IFN

Förhållandet mellan entreprenörer och etablerade företag inom innovationsindustrin är komplext. Tidigt i innovationsprocessen konkurrerar entreprenörer med stora etablerade företag inom FoU. Senare i innovationsprocessen går entreprenörsföretagen antingen själva in på produktmarknaden eller också blir de attraktiva uppköpskandidater som de etablerade företagen konkurrerar om för att överta. Kunskapen om hur konkurrenslagar påverkar effektiviteten på denna typ av marknader är dock begränsad. I synnerhet gäller att konkurrenslagarna inte endast påverkar intensiteten i konkurrensen mellan de etablerade företagen, utan också mellan de etablerade företagen och entreprenörerna. Dessutom påverkar konkurrenslagarna också värdet av att använda innovationer både för etablerade företag och entreprenörer. En ökad förståelse för dessa effekter torde därför vara av stort värde för utformningen och tillämpningen av konkurrenslagarna i FoU-intensiva branscher.