Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IMCHILD: barndomens betydelse för individuella resultat under hela livscykeln

I detta projekt studerade vi förhållandet mellan personers uppväxtförhållanden (familjebakgrund, uppväxtmiljö, utbildning) och utfall i vuxen ålder. Forskarna analyserade hur barns omständigheter påverkar utbildnings- och arbetsmarknadsresultat under hela livscykeln och vilken inverkan institutionella omständigheter och politik har. Snarare än att fokusera på ett specifikt stadium i vuxen ålder, vilket de flesta studier gör, syftade detta projekt till att använda livslängdsperspektivet.

Projektansvarig
Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se