Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Kontextens betydelse för tillväxtorienterat entreprenörskap i Sverige och Europa

En modern ekonomis tillväxt beror på dess förmåga att skapa ny kunskap och att använda denna i kommersiella syften. Entreprenörskap i form av nyföretagande spelar här en viktig roll. Modern forskning visar att nya företag ofta använder sig av ny kunskap för att kunna konkurrera med etablerade företag. Dessa företag är därför viktiga för ekonomisk tillväxt och dynamik. Dock är inte alla nya företag lika viktiga. Endast de företag som växer kraftigt, använder ny kunskap och slår ut obsoleta företag har en sådan påverkan. Syftet med detta forskningsprojekt är att kunna förstå vad som leder till att denna typ av snabbväxande företag skapas och kan utvecklas och hur dessa företag kan påverka tillväxten regionalt och nationellt.

Projektansvarig