Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Det svenska skattesystemet i ett historiskt och entreprenöriellt perspektiv

Syftet med detta projekt är att beskriva och analysera det svenska skattesystemets utveckling från mitten av 1800-talet och fram till i dag. Det svenska skattesystemet består av många olika komponenter, såsom kapital-, arbets- och arvsskatter, som utvecklats på olika sätt och som förtjänar att studeras var för sig. I projektet kartläggs skattesystemets utformning och utveckling i ett långsiktigt perspektiv, dessutom analyseras skattesystemets funktion och hur detta påverkat ekonomin i allmänhet och näringslivets struktur, utveckling och organisering i synnerhet.

Projektansvarig
Projektdeltagare
Magnus Henrekson, IFN

Daniel Waldenström, IFN

Dan Johansson, Örebro universitet

Niklas Wykman, IFN och Örebro universitet