Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Entreprenörskap, företagsdynamik och ekonomiska reformer

Forskningsprojektets syfte är att öka vår förståelse dels för hur teknologiskiften påverkar produktivitets- och sysselsättningsdynamiken i näringslivet, dels för hur regelverk och institutioner, såsom konkurrenslagar, utbildningssystem och företagsbeskattningssystem, påverkar denna process.

Projektansvarig
Projektdeltagare
Fredrik Heyman, IFN

Per Hjertstrand, IFN

Pehr-Johan Norbäck, IFN

Flertalet av Europas länder upplever en stagnerande ekonomi. Ländernas regeringar sätter allt större hopp till att unga entreprenörsdrivna företag ska vara den motor som får igång ekonomin och som kan generera produktivitets- och sysselsättningstillväxt. Samtidigt finns en oro för att den senaste teknologiutvecklingen ska skapa en produktivitetstillväxt utan motsvarande sysselsättningstillväxt.