Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Innovativa samarbetsblock

Forskningsprojektets utgångspunkt är att en innovationsprocess är samverkande till sin natur, och att samarbetena sker inom ramen för så kallade innovativa samarbetsblock. Entreprenören kan vara den som påbörjar ett innovationsprojekt, men är för att lyckas beroende av ett antal kompletterande färdigheter som finns i samarbetsblocket. Framgångsrika innovationer kommer till stånd när bärare av olika ekonomiska färdigheter förs samman: förutom entreprenörer rör det sig om tidiga och sena finansiärer, nyckelpersonal och kunder. För att innovationer ska ha en god chans att blomstra måste var och en av dessa färdigheter återfinnas i ekonomin i tillräckligt stor omfattning.