Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Lokala bankers roll för Sveriges tillväxt

Mikrokrediter och lokal finansiering lyfts ofta fram som framgångsfaktorer för tillväxt i agrara miljöer. Dock är beläggen för detta svaga. Detta projekt siktar till att bestämma de lokala bankernas, sparbankernas och jordbrukskassornas betydelse för det svenska tillväxtundret genom att studera de svenska landsbygdskommunerna. Sparbankerna och jordbrukskassorna öppnades successivt, med start under första delen av 1800-talet, under cirka en hundraårsperiod, på den svenska landsbygden och ersatte informella låneaktörer. Den successiva expansionen möjliggör en kausal utvärdering.

Projektansvarig
Björn Tyrefors

+46 (0)8 665 4521
+46 (0)70 467 8003
bjorn.tyrefors@ifn.se

Projektdeltagare
Andreas Madestam

Jon Olofsson