Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Databas över inhemska och utländska företag verksamma i Sverige

Inom ramen för forskningsprogrammet används unika data där statistik på individnivå är kopplad till företagsdata. Databasen består av tre olika delar: Finansdata, arbetsställedata och individdata. Finansstatistiken innehåller en stor mängd företagsdata, inklusive detaljerade bokslutsdata, sysselsättningsdata, produktivitet, investeringar, FoU m.m. för perioden 1973 - 2002. Från 1986 och framåt täcks hela ekonomin och dessförinnan enbart tillverkningsindustrin. Från och med 1996 finns årliga data över ca 300.000 företag. Arbetsställestatistiken innehåller detaljerad information på arbetsställenivå om bl.a. anställdas demografi, löner, utbildning och orsakskoder för företagssammanslagningar, nedläggningar, nybildningar och förändringar av verksamheters inriktning. Individstatistiken bygger på SCB:s årliga löneundersökningar och är kompletterad med material från en rad dataregister. Data omfattar information om över 2 miljoner individer för perioden 1980 - 2002. För dessa individer finns detaljerad information som inkluderar lön, arbetslivserfarenhet, utbildning, demografiska data, arbetstid, yrkeskoder, sektortillhörighet, m.m. För mer information om nyttjande av data kontakta SCB.