Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Databas över svenska multinationella företags utlandsverksamhet

Institutet för Näringslivsforskning (tidigare IUI) har utfört enkätundersökningar om svenska multinationella företag verksamma inom tillverkningsindustrin ungefär vart fjärde år sedan 1970-talet. Uppgifter för moderföretag och deras internationella verksamhet finns för 1965, 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1994, 1998 och 2003. Undersökningspopulationen omfattar alla multinationella företag inom tillverkningsindustrin med juridiskt säte i Sverige och med minst ett producerande majoritetsägt utländskt dotterföretag. Det samlade datamaterialet innehåller detaljerade uppgifter såsom bransch, omsättning, antal anställda, interna och externa handelsflöden, FoU-utgifter, investeringar och vinst för de utländska dotterföretagen. Allt datamaterial behandlas strikt konfidentiellt och används enbart i forskningssyfte.