Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Knut Wicksells centrum för finansvetenskap (KWC)

IFN och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har gemensamt byggt upp ett centrum för finansvetenskap, Knut Wicksells centrum för finansvetenskap (KWC). Centrumets verksamhet var geografiskt knutet till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet var att bedriva högkvalitativ forskning inom finansiell ekonomi och att uppmuntra till ömsesidigt värdefullt samarbete med praktiskt verksamma ekonomer. Mer specifikt har centrumets aktiviteter fokuserat på att utföra högkvalitativ forskning, att i samarbete med praktiker försäkra sig om att den forskning som bedrivs är relevant, att skapa en attraktiv miljö för forskning för att härigenom nå ut och kunna rekrytera nya forskare – på fast, tidsbegränsad eller gästforskarbasis – såväl nationellt som internationellt.