Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Arbetsmarknadseffekter av privatiseringar

Privatiseringar av statligt ägda företag har sedan början av 1980-talet skett i över hälften av världens länder. Motivet har ofta varit att generera försäljningsintäkter och att effektivisera företagen, vilket oftast också har skett. Men trots att privatiseringar har attraherat ett stort akademiskt intresse, vet vi idag väldigt lite om vilka arbetsmarknadseffekter som uppstår av privatiseringar. Syftet med detta projekt är att studera hur anställda påverkas om deras företag privatiseras. Vi kommer att fokusera på anställdas arbetslöshetsrisk samt löneinkomster. Vi kommer även att studera om vissa grupper av anställda gynnas av privatiseringar medan andra missgynnas?

Projektansvarig
Projektdeltagare