Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Företagen, arbetsmarknaden, och arbetsmiljön

Arbetsmiljöproblem medför stora kostnader för samhället. Europeiska Arbetsmiljöbyrån har uppskattat de direkta och indirekta kostnaderna för Sverige till ca fyra procent av BNP. Syftet med detta projekt är att empiriskt studera ett flertal bakomliggande faktorer till hälsoproblem i det svenska näringslivet med speciellt fokus på chefer, företagsägande, och företagsstyrning.

Projektansvarig
Joacim Tåg

+46 (0)8 665 4524
joacim.tag@ifn.se