Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Globaliseringens effekt på invandrares sysselsättning och löner

Detta projekt studerar effekten av ökad internationell handel på invandrares sysselsättning och löner. Effekten av internationell handel på invandrares arbetsmarknadsintegration är av stort intresse i ljuset av invandrares bristande integration. Hypotesen är att ökad handel med ett visst land ökar både sysselsättningen och lönerna för personer som invandrat från detta land. Analysen baseras på ett stort datamaterial över svenska företag och svenska invånare, med information om en mängd olika företags- och individkarakteristika, inklusive företags import och export samt individers födelseland.

Projektansvarig