Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Fungerar konkurrensen på den nordiska elmarknaden?

Den nordiska elmarknaden präglas av marknadskoncentration: ett fåtal stora aktörer kontrollerar mycket av produktionen, och importmöjligheterna är begränsade på grund av flaskhalsar i elnätet. Samtidigt är efterfrågan okänslig för kortsiktiga ändringar i priset därför att hushållen oftast möter priser satta på månads- eller årsbasis. Koncentrerade marknader med prisokänslig efterfrågan är sårbara för utnyttjandet av marknadsmakt. Inte minst de senaste årens rekordhöga prisspikar har därför lett till spekulationer om att företagen utnyttjar sin storlek till att pressa upp priserna. I en ny studie utvecklar Thomas Tangerås och Johannes Mauritzen en metod för att utvärdera konkurrensen på vattenkraftbaserade elmarknader som den nordiska. Metoden används sedan för att studera prisbildningen på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot. Det visar sig att priserna inte är förenliga med hypotesen om att elmarknaden genomgående kännetecknas av en fungerande konkurrens.

Projektansvarig
Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se

Projektdeltagare
Johannes Mauritzen