Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Kvinnor är mer engagerade i klimatfrågor än män

I denna forskningsrapport visar Niklas Elert och Erik Lundin att kvinnor inte bara anser att klimatförändringarna kommer att påverka oss mer än vad män tror, men även att kvinnor i högre grad förespråkar statliga styrmedel för att minska klimatpåverkan. Dessutom rapporterar kvinnor i högre utsträckning att de själva har ändrat sitt beteende i syfte att minska sin klimatpåverkan. Dessa resultat bygger på en enkät av Naturvårdsverket där slumpvis utvalda svenskar tillfrågades om sin syn på klimatet.

Projektansvarig
Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se