Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Simulering av arbitragehandel på stora elmarknader med zonprissättning

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning. Som en följd av detta sätts priset på ett vis på spotmarknaden och på ett annat när elen levereras, vilket leder till ineffektiv produktion. I två uppsatser utvecklar författarna en simuleringsmodell och beräkningsalgoritm som möjliggör att denna ineffektivitet kan kvantifieras i stora elnät.

Projektansvarig
Mahir Sarfati
Projektdeltagare
Mohammad Reza Hesamzadeh

Pär Holmberg, IFN