Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Tjänstesektorns ekonomi

Ett vitalt näringsliv är i ständig utveckling. Industriföretagen ”tjänstefieras” genom att knyta ihop varor och tjänster. Tjänsteföretagen ”industrialiseras” genom att standardisera processer i syfte att nå högre produktionsvolymer.

Foto: Karl Gabor.

Med fokus på välfärdssektorn studeras styrning och ledning, effektivitetsskillnader vid tjänsteproduktionen, marknadsmodeller och konkurrensformer, samt konsekvenser av att införa välfärdsteknologi. På utbildningsområdet finns forskning om hur skolkvalitet bör mätas och om nationella reformers betydelse.

Minimilöner är särskilt relevanta för tjänstesektorn eftersom de är bindande i flera tjänsteyrken. För ungdomar och invandrare fungerar tjänstesektorn som en inkörsport till arbetslivet. Samtidigt har ett restriktivt anställningsskydd visat sig försvaga dessa gruppers ställning på arbetsmarknaden. Både minimilöner och anställningsskydd studeras inom programmet.

Vi forskar även om forskning om marknadsstruktur och produktivitet inom handeln samt om personliga egenskapers betydelse på arbetsmarknaden.

Våra forskningsfrågor är:

- Vad är skillnaden mellan privat och offentlig produktion av välfärdstjänster?

- Vilka effekter har lagstiftningen om anställningsskydd?

- Hur bör vi mäta skolkvalitet?

Följande forskare ingår i programmet:

Mårten Blix, Gabriel Heller Sahlgren, Henrik Jordahl, Matilda Orth, Lovisa Persson, Per Skedinger, Johan Wennström och Özge Öner.

Programmets huvudfinansiärer är Almega och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

 

Aktuellt
21 september 2021

Enkla jobb ingen enkel väg till integration

En rapport av Per Skedinger, IFN, Simon Ek, affilierad till IFN, och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, omnämns i Forskning & Framsteg.
Forskning&Framsteg
2 juli 2021

Det svenska experimentet

Mårten Blix, IFN, intervjuas i och Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, omnämns i  The Economists magasin Världen om.
Världen om