Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar

  Visa i referensformat
International Journal of Industrial Organization

Determinants of Economies of Scope in Retail

Denna studie analyserar möjligheterna för butiker i olika delar av landet att erbjuda ett brett utbud av detaljhandelsvaror. Vi simulerar införandet av regionala utvecklingsprogram i form av stöd till…
Vetenskaplig artikel på engelska

Primary Health Care Research & Development

Process Measures or Patient Reported Experience Measures (PREMs) for Comparing Performance Across Providers? A Study of Measures Related to Access and Continuity in Swedish Primary Care

I svensk primärvård används både processmått och patienters upplevelser av kvalitet för att jämföra och utvärdera vårdgivares prestationer. Studien pekar på ett positivt samband snarare än en konflikt…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Anna Häger Glenngård, Anders Anell
Journal of Health Economics

Retirement Blues

Denna studie analyserar effekterna av pensionering på mental hälsa i tio europeiska länder, inklusive Sverige. Jag finner att pensionering har en kraftig negativ påverkan på mental hälsa i ett längre…
Vetenskaplig artikel på engelska
Visa pdf
1 2 3 Nästa