Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ledare: Norsk ekonomi klarar inte både minskande oljeintäkter och höga ohälsotal

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, skriver om norsk ekonomi i Dagens Nyheter:

"De höga oljeinkomsterna är den tydligaste skillnaden mellan de offentliga finanserna i Norge och dem i övriga nordiska länder. Men minskande oljeintäkter framöver skapar stora anpassningsproblem: statsfinanserna försvagas på samma sätt som vid stora skattesänkningar men utan de positiva effekter på arbetsutbudet som dessa innebär. Detta kommer ovanpå de offentligfinansiella påfrestningar som följer av en åldrande befolkning."

Läs mer