Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Inkomstskillnaderna ökade under pandemin

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas av Realtid om den rapport han skrivit för Skatteverket om pandemins effekter på skatteinktäkter och inkomster.

En av effekterna är att inkomstskillnaderna har ökat:

"De inbetalda arbetsgivaravgifterna föll med 9 procent och arbetsinkomsterna med 4-5 procent jämfört med de två första månaderna 2020 innan pandemin bröt ut i Sverige. Samtidigt ökade inkomstskillnaderna som en följd av högre arbetslöshet och minskade arbetsinkomster bland låginkomsttagare. Unga deltidsarbetande drabbades hårdast medan heltidsarbetande medel- och höginkomsttagare påverkades mindre. Enligt Skatteverket kan skillnaden delvis förklaras av de stödpaket som infördes under 2020.

– Utan stödpaketen hade genomsnittsminskningen av arbetsinkomsten varit nästan dubbelt så stor, liksom ökningen av inkomstspridningen, säger Daniel Waldenström, rapportförfattare och medlem i Skatteverkets vetenskapliga råd. Kvinnors arbetsinkomster föll mer än mäns. Skillnaden beror framför allt på ett större inkomstfall bland deltidsarbetande kvinnor med låga arbetsinkomster."

Läs mer