Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Professorn dömer ut utspel om miljonärsskatter

Lars Calmfors, IFN, omnämns i Dagens Industri.

"Det är i en kolumn i söndagens DN som nationalekonomen Lars Calmfors, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, dömer ut försommarens hetsiga debatt och utspel om miljonärsskatter, tak för sparande på ISK och sänkta ränteavdrag. Debatten är ”ett skolexempel på hur skattediskussionen inte bör föras” skriver han.

Enligt forskaren ska skatter utgöra ett sammanhängande system och kräver ett helhetsperspektiv. Debattörerna kan enligt Calmfors inte hålla isär frågorna om hur hög den allmänna skattenivån bör vara och hur olika skatter bör förhålla sig till varandra.

En övergripande princip bör vara att skatter är neutrala, de ska förändra människors beteende så lite som möjligt. Den principen gällde för skattereformen 1990/91."

Läs mer