Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

  • Institutet för Näringslivsforskning
  • IFN i media
  • 2021-07-15 Kom­men­tar | Chri­sti­an Bjørnskov: Det er ren non­sens, når re­ge­ringen sam­men­lig­ner na­tio­nal­sta­ters øko­no­mi med sto­re mul­ti­na­tio­na­le virk­som­he­ders
  • Institutet för Näringslivsforskning
  • IFN i media
  • 2021-07-15 Kom­men­tar | Chri­sti­an Bjørnskov: Det er ren non­sens, når re­ge­ringen sam­men­lig­ner na­tio­nal­sta­ters øko­no­mi med sto­re mul­ti­na­tio­na­le virk­som­he­ders

Kom­men­tar | Chri­sti­an Bjørnskov: Det er ren non­sens, når re­ge­ringen sam­men­lig­ner na­tio­nal­sta­ters øko­no­mi med sto­re mul­ti­na­tio­na­le virk­som­he­ders

Christian Bjørnskov, Aarhus universitet och affilierad till IFN, skriver en krönika i danska Børsen.

"Påstanden, som vi som økonomer desværre ser gang på gang i debatter om multinationale firmaer, er at store multinationale virksomheder er økonomisk meget større end mange nationalstater"

Läs mer